GBADEBO, A.; OKAREH, O.; OGUNJOBI, A.; DADA, A. Effects of Moringa oleifera lam. Leaf Powder on Bifidobacteria and Escherichia coli in the Gut of Albino Rats. Journal of Advances in Microbiology, v. 18, n. 2, p. 1-11, 16 set. 2019.